ЗА НАС

Фирма „СИКОН“ ЕООД е една от първите частни търговски фирми в България, учредена с широк предмет на дейност през 1990г.

Дейността на СИКОН в областта на хранително-вкусовата промишленост се подготвя още през 1982 – 1983 г. от настоящия управител на фирмата, който проучва опита на месопреработвателите в Германия и организира осъществяването на проект, целящ изграждането на бранша на малките предприятия за месопреработка в България. През 1986 г. на територията на Радиоелектронния завод във Велико Търново е изградено и първото малко предприятие за производство на баварски колбаси. Започва реализацията на дългосрочен и смел проект, който цели изграждането в България на малкия предприятия в областта на месодобива и месопреработката. Тяхното производство ще осигури на пазара на потреблението широк и качествен асортимент месо и месни продукти.

В първите години с директното участие на фирма HANS WOELFL – Мюнхен са изградени повече от 20 малки предприятия.

СИКОН ЕООД поддържа постоянно смесен екип от български и чуждестранни висококвалифицирани специалисти, които осигуряват професионално и перспективно проектиране и изграждане на предприятията. Още в хода на проучването и проектирането се търсят оптимални и перспективни технически и технологични решения, при което се вземат предвид всички изисквания на Европейския съюз.

От лятото на 1997 г. фирма СИКОН ЕООД разполага със собствен Търговско – информационен и консултантски център, застроен на площ от около 1500 кв.м. в Кривина край София. Центърът предлага постоянна изложба на машини и консумативи за месопреработката, проектиране на предприятия за ХВП, сервиз на машини, заточване на ножове и други. Богатият и разнообразен видеоматериал и други информационни материали обогатява посещението в Центъра. При интерес СИКОН ЕООД организира индивидуални консултации на клиентите с анализ на предоставените мостри колбаси и месни деликатеси.

Партньорът в областта на хранително – вкусовата промишленост.

  • Широка гама машини, оборудване, производствени линии, екипировки и принадлежности за месодобива и месопреработката, млечната промишленост, риборазвъждането и преработката на риба;
  • Машини и линии за фасониране, опаковане, претегляне и етикетиране;
  • Системи за контрол и управление на производствените процеси;
  • Адитиви, подправки, трансфер на технологии;
  • Прибори за измерване и контрол, специализирани софтуерни пакети;
  • Заточване на кутерни ножове и други режещи инструменти;
  • Сервиз 24 часа;
  • Консултантски услуги, проектен мениджмънт, логистика