Deighton

Deighton

Специализирана фирма в производството на иновативно оборудване за хранително – вкусовата промишленост

Продуктите на фирма Deighton са разработени и проектирани в пряк отговор на клиентските нужди, целта е да се предложат ефективни производствени решения на ниска цена.