Gunther

Gunther

GUENTHER GUENTHER – ПАРТНЬОР ЗА ИНДУСТРИЯТА И ЗАНАЯТА
Една много широка гама месни специалитети, предлагани на пазара като варена шунка, котлети, филета, пилета и много други, изискват по технология осоляване (сухо или шприцване на саламура).

Шприцването се извършва с помощта на ръчни или автоматични инжектори на фирма GUENTHER.

Ръчните инжектори са оборудвани с пистолет с една или три игли. Някои модели могат да работят едновременно и независимо с два пистолета.
Автоматичните инжектори на фирма GUENTHER включват модели от 9 до 650 игли в зависимост от конкретните технологични изисквания. При шприцване на пилета или пилешки разфасовки инжектори GUENTHER предлагат специфични технически решения, като по-тънки игли, по-мек натиск върху продукта, специфична форма на притискащата балка. От съществено значение е и формата на върха на иглата.
Саламурата се заготвя в автоматичен смесител GUENTHER, представляващ затворена система от дозатори, смесители и помпи. Температурата на саламурата се задава и поддържа автоматично. Дозирането на водата, адитивите, солта и подправките, както и контрола на температурата и градуса на саламурата се извършват от микропроцесорно управление.
Прецизното филтриране на саламурата в хода инжектирането осигурява безупречна работа на инжектора и по-високо качество на крайния продукт. Филтриращата установка GUENTHER се предлага заедно с автоматичните инжектори с повече от 50 игли.

Приложението на вакуума в хода на технологичния процес е важна предпоставка за постигане на високо качество, висок рандеман, по-кратък технологичен цикъл, икономия на енергия, превъзходен и устойчив цвят на продукта, гарантирано емулгиране, превъзходен аромат, по-кратко време за термична обработка, о-дълъг срок на лагеруване.
Предлаганите тумблери от фирма GUENTHER с вместимост от 50 до 12000 литра разполагат и със собствена охлаждаща система. Монтажа и експлоатацията на тези тумблери може да се извършва на открито или в неклиматизирани помещения, независимо от външните температури.
Комплицираният характер на технологичния процес и производството на свързаното с него технологично оборудване са решени от ограничен кръг фирми с дългогодишен опит в бранша.

Фирма GUENTHER, Германия е дългогодишен специалист в областта на шприцването и тумблирането. Произвеждания машинен парк дава възможност за решаване на технологични задачи и проблеми от най-малкия цех до крупните заводи за месопреработка, в т.ч. автоматизирани линии за шприцване и тумблиране с висока степен на механизация.
Внедрена е модерна криогенна техника за охлаждане на оборудването, използуват се микропроцесорни управления на технологичните процеси, системи за защита на персонала, индикация на оборудването. Предлаганите машини от GUENTHER се отличават с изключително висока техническа и технологична надеждност в условията на силно агресивна среда. Машините на GUENTHER отговарят на изискванията на стандарта ISO 9000 и на всички останали западноевропейски и световни стандарти в областта на хранително-вкусовото машиностроене шприцване и инжектиране.