Laska

Laska

НАЙ-ДОБРА ТЕХНИКА ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА
От 100 години името LASKA е качествен символна модерна технология и техника за месопромишлеността.

Производствената програма на фабриката обхваща преди всичко машини за раздробяване на месо, волфове за замразено или прясно месо, кутери, смесители, както и комплектни линии с висока степен на механизация и автоматизация на технологичния процес. Производствените линии LASKA обхващат целия цикъл на преработка на месо – от стандартизирането до пълненето.

Прозводствената програма на фирма LASKA включва автоматизирана линия за варени и варено-пушени колбаси, линии за хамбургери; съоръжения за автоматичен контрол на теглото и автоматично дозиране на суровините, дозиращи устройства за подаване на добавки и подправки; съоръжения за вътрешен транспорт.
Фирма LASKA има богат опит при реализиране на специфични регионални проекти с различен производствен капацитет: от малко частно предприятие до комплектен месокомбинат.
Постоянното обучение на сервизни специалисти е предпоставка за качественото обслужване и поддържане на машините LASKA. Силно разширената сервизна мрежа създава условия за отлично обслужване на клиентите и доставка на резервни части навсякъде по света.

Всички машини LASKA преминават през предварителни изпитания при най-тежък режим на работа. Те са високонадеждни и отговарят на съвременните хигиенни изисквания. Машините LASKA допринасят за въвеждането на рационални методи за преработка на месото, убедително доказват своите предимства и съответстват на високи критерии за качество.