Linco

Linco

Фирма ЛИНКО Фууд Системс е един от най-големите доставчици на цялостни решения за птицекланици и последваща преработка, покриваща диапазона от 500 – 12 000 птици/час.

Ние фокусираме вниманието си на качеството във всички фази на процеса, от улова на живи птици във фермата до крайния продукт, готов за доставка до потребителите.