Loma

Loma

Фирма Лома е производител на системи за инспекция от световна класа с представителства в повече от 60 държави и в повечето големи хранителни и други преработвателни индустрии.

Във връзка с изискванията на ЕС за контрол на суровината и готовата продукция в предприятията за хранително – вкусовата промишленост е необходимо използването на метални детектори за идентификация и отстраняване на метални частици.
Металният детектор изпълнява съществена роля в процеса на контролиране на качеството на продуктите. Нашата гама метални детектори е подходяща за приложение във всички сфери на хранителната индустрия. Металните детектори гарантират най-високи нива на чувствителност и максимална съвместимост.