Maja

Maja

ЛЕДОГЕНЕРАТОРИ И РОТАЦИОННИ ИЗПАРИТЕЛИ ЗА ЛЮСПЕСТ ЛЕД, МАШИНИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА КОЖА И ЦИПА. Технологията за производството на колбаси и месни специалитети е немислима без използуването на люспест лед.

Люспестият лед не изхабява ножовете на кутера. Люспестият лед, произвеждан от ледогенераторите на фирма MAJA е СУХ с постоянна температура от минус 7 °C. Този лед запазва свойствата си дори и след продължително лагеруване в хладилна камера.
MAJA – ледогенераторите и ротационните изпарителите на люспест лед имат дневна производителност от 200 кг до 12000 кг. Отличават се с висока техническа надеждност и ефективност, поради което са икономически изгодни при комплектоване на съвременни предприятия. Произвежданите от фирма MAJA ледогенератори се комплектоват с висококачествените хладилни агрегати.
Клиентът може да поръча доставката само на ротационния изпарител. Комплектоването му е възможно с хладилен агрегат по избор, данните на който се определят от производителността на изпарителя. Изпарителите от серията RVE имат производителност от 200 кг / 24 часа до 12000 кг / 24 часа.
Изпарителите RVE са комплектовани със собствено електрозадвижване, комплект датчици за ниво на водата, изпразване на водата, индикации за статуса на отделните системи, предпазване от замръзване, електронен блок за управление и програматор, контакт за управление на хладилния агрегат, електронно реле за закъснително изключване въртенето на барабана на изпарителя.
MAJA – ледогенераторите и изпарителите се управляват от микропроцесорен блок, осигуряващ надеждно функциониране, възможност за запаметяване на C.изпарителя от разрушаване при спад на околната температура под 0
MAJA – ледогенераторите са преминали успешно изпитания за качество и надеждност по стандартите GS и USDA. Машините на фирма MAJA са сертифицирани по системата за качество ISO 900.
MAJA – ледогенераторите се изработват изцяло от корозионноустойчиви материали. В качеството на студоносител фирмата използува газ R 404, който не уврежда природната среда.
MAJA – ледогенераторите се отличават с особена висока техническа и експлоатационна надеждност и не изискват специална поддръжка.
Използуваната технология за производство на люспест лед, патентована от фирма MAJA, няма по-добра алтернатива.
MAJA – ледогенераторите не са зависими от налягането на подаваната вода.
MAJA – ледогенераторите се комплектоват по желание на клиента с блок за ултравиолетова дезинфекция на подаваната към изпарителя вода. При използване на твърда вода може да се вгради също така магнитен омекотител на водата, който предотвратява отлагането на котлен камък по барабана на изпарителя и осигурява също така дезинфекция.

Гамата ледогенератори на фирма MAJA е съобразена с дългогодишния опит на месопреработвателните предприятия в международен мащаб и включва ледогенератори и изпарители с производителност 75, 150, 300, 400, 750, 1500, 3000, 6000 килограма на денонощие. Предприятия, които възнамеряват да увеличават производството на колбаси с поетапно инвестиране в машинен парк, е препоръчително да използуват модулния подход чрез закупуване на изпарители MAJA, които позволяват вертикално стифиране без ангажиране на допълнителна площ и без извършване на строително-преустройствени работи.

Машини за отделяне на кожа, сланина и ципи

Кожарки

 • ширина на среза 434 мм;
 • електрическо включване чрез крачна лостова система;
 • безстъпално регулиране силата на рязане;
 • високата степен на хигиена чрез корозионноустойчиво техническо изпълнение;
 • лесно позициониране на машината;
 • доказана безотказност при 40.000 работни дни.

Машините за отделяне на кожа и сланина гарантират безпроблемна и чиста работа при третиране на парени и пърлени свине. Регулируемата рама се настройва лесно за различна дебелина на продукта и осигурява абсолютно равномерен слой на рязане. Дебелината на среза се регулира плавно.

Ципарки

 • ширина на среза 434 мм / 500 мм;
 • висока степен на хигиена чрез новата система MAJA:
 • отделяне-остъргване-почистване без въздух под налягане;
 • висока производителност на рязане при ниски загуби на тегли;
 • регулирано положение на ножа в зависимост от вида на третираните продукти;
 • включване на машината чрез крачна лостова система;
 • отделяне на ципата с минимално усилие чрез адаптиране на работната повърхност;
 • оптимално подаване на продукта чрез системата MAJA;
 • конструкция на машината, съобразена с най-новите хигиенни изисквания на Европейския съюз;
 • по желание на клиента изпълнение и с въздух под налягане;

Фирма “СИКОН” предлага безплатна консултация при избора на ледогенератори и машини за отделяне на кожа и ципа, монтаж, пускане в експлоатация и сервиз.