Raucher gold

http://www.jrs.de/jrs_de/index.php

Raucher gold

Специални дървесни стърготини за фино опушване на месо, птици, риба и др.

  • материал: бук
  • интезивна плътност на дима
  • кратко време за опушване
  • икономичен разход на стърготини
  • ефективен опушващ процес с отлично тлеене
  • постоянно високо качество на стърготините
  • различен размер на раздробяването
  • високо подсушени и обезпрашени
  • лесна технологична употреба
  • не съдържат алергенни вещества
  • стандартна опаковка: 15 кг.

Стърготините RÄUCHERGOLD® са сертифицирани по DIN ISO 9001:2000 HACCP