Soehnle

Soehnle

Измерването теглото в бранша на месодобива и месопреработката и аспектите на концепцията “Анализ на рисковете и контрол на критичните точки” НАССР.

Измерването и контрола на теглото в предприятията за месодобив и месопреработка е съществен залог за финансовия и икономически просперитет.Производствената номенклатура на германската фирма SOEHNLE обхваща цялата гама везни, необходими за пълноценното оборудване на всяко съвременно предприятие за месодобив и месопреработка. Измерителните платформи и електроните блокове за управление на везните са изпълнени от неръждавееща стомана и други устойчиви материали и компоненти, които правят системата на везната изключително надеждна при експлоатация в тежки производствени условия, като резки промени в температурите, влажността, вибрации, удари, замърсяване с дим, прах и др.
В условия на клинично предприятие е възможно приложението на SOEHNLE подова вградена везна с диапазони на измерване до 600 кг, до 1500 кг, до 3500 кг и до 7500 кг. Измерителната платформа се вгражда в пода и не създава пречки при поддържане на хигиената на работното място. Електронният блок документира теглото на всяко животно поотделно и дава информация за сумарното тегло.

Везната за тръбен път SOEHNLE се предлага с два обхвата на измерване – до 600 кг и до 150 кг. Измерителната рама се монтира без проблеми чрез прекъсване на тръбния път. Фирмата осигурява схема и компоненти за монтаж на везните, при което се отчитат индивидуалните изисквания на клиента. Електронния блок с дисплея се монтира на удобно за обслужване място и се свързва към измерителната платформа с гъвкав кабел.