Модул за въздушна дезинфекция KLK 2/3/4 – студен въздух и KLW 2/3/4 – топъл въздух

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Модулите за дезинфекция се използват за стерилизация на въздушния поток в централни климатични и вентилационни системи. Чрез вкарването на свеж въздух в системите се дистрибутират също така и микроорганизми, които попадат в работните помещения и замърсяват продукцията. Чрез монтажа на необходимият брой модули в зависимост от въздушния поток се унищожават 99,99% от микроорганизмите. KL модулите се доставят готови за монтаж. Цялата конструкция е от хром-никел. Монтажа се извършва вътре в климатичните канали.

Каталог